Biblioteka w liczbach

Stan czytelnictwa 2019 r.

 • Czytelnicy zarejestrowani: 10 503 osób

  • na 100 mieszkańców liczba czytelników: 28 osób

 • Wypożyczenia zbiorów: 133 594 jednostek

  w tym wypożyczenia :

  • książek i czasopism 120 354 woluminów,

  • zbiorów multimedialnych 13 240 jednostek,

 • Udostępnianie zbiorów na miejscu: 15 127 jednostek

  w tym:

  • książek i czasopism oprawnych: 4 337 woluminów

  • czasopism bieżących: 10 763 egzemplarzy

 • Średnia wypożyczeń na jednego czytelnika: 14,2 jednostek

 • Liczba udzielonych informacji: 17 570


Stan zbiorów 2019 r.

na dzień 31.12.2019 r. stan zbiorów MBP w Jarosławiu wynosił 95 018 jednostek
w tym:

 • książek i czasopism oprawnych 91 945 woluminów

 • zbiorów multimedialnych 3 073 jednostek

Zakup nowości w 2019 r.

Książki:

 • zakup 4 076 woluminów na kwotę 86 659,00

Multimedia:

 • zakup 347 jednostek na kwotę 8 302,00


W 2019 r. ogółem zakupiono 4 423 książek i multimediów na kwotę: 94 961 zł

 

Struktura zbiorów

 na dzień  31.12.2019 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu przedstawiała się następująco:

 • literatura piękna dla dorosłych            35 980 woluminów

 • literatura piękna dla dzieci                   21 818 woluminów

 • literatura popularnonaukowa               33 865 woluminów

 • czasopisma oprawne                                282 woluminów

 • zbiory specjalne                                     3 073 jednostek

Razem:                                                            95 018 jednostek


Zalączniki:

STRUKTURA ZBIORÓW 2015 - 2018.pdf
Struktura zbiorów 2014.pdf
Struktura zbiorów 2013.pdf
Struktura zbiorów 2012.pdf
Struktura zbiorów 2011.pdf
Struktura zbiorów 2010.pdf
Struktura zbiorów 2009.pdf
Struktura zbiorów 2008.pdf
Struktura zbiorów 2007.pdf
Struktura zbiorów 2006.pdf
Struktura zbiorów 2005.pdf
Wyszukiwarka

Facebook

facebook