Biblioteka w liczbach

Struktura zbiorów na dzień  31.12.2018 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu przedstawiała się następująco:

- literatura popularnonaukowa           37 767   woluminów
- literatura piękna dla dorosłych         36 492   woluminów
- literatura dla dzieci                            22 586   woluminów
- czasopisma oprawne                               282   woluminów
- zbiory specjalne                                       2726   jednostek

Razem:                                                   99 853   woluminów


 

W 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 10 498 czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu 151 675 woluminów, w tym 129 189 książek i 10680 jednostek zbiorów multimedialnych. Na 100 mieszkańców liczba czytelników wynosiła 28 osób.
Na miejscu udostępniliśmy 4725 książek i czasopism oprawnych, 11 183 czasopism bieżących . Ogółem udzieliliśmy 18 619 informacji.


 

Informacja o zbiorach w 2018 r.

Książki:
- zakup 
4 424     woluminów               na kwotę           73 915,82
- dar         
163      woluminy               na kwotę              2 639,00 zł
  razem:  4587     książki                     na kwotę         76 554,82 zł

Multimedia:
- zakup     
325      jednostek                  na kwotę          8 295,85
- dar            
42      jednostek                 na kwotę             224,98 
   razem:    367     jednostek                na kwotę          8 520,83


 

W 2018 r. ogółem przybyło 4954 książek i multimediów na kwotę: 85 075,65 zł.


Zalączniki:

STRUKTURA ZBIORÓW 2015 - 2018.pdf
Struktura zbiorów 2014.pdf
Struktura zbiorów 2013.pdf
Struktura zbiorów 2012.pdf
Struktura zbiorów 2011.pdf
Struktura zbiorów 2010.pdf
Struktura zbiorów 2009.pdf
Struktura zbiorów 2008.pdf
Struktura zbiorów 2007.pdf
Struktura zbiorów 2006.pdf
Struktura zbiorów 2005.pdf
Wyszukiwarka

Facebook

facebook