Biblioteka w liczbach

Struktura zbiorów na dzień  31.12.2015 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu przedstawiała się następująco:
 

- literatura popularnonaukowa           37 966   woluminów
- literatura piękna dla dorosłych         32 730   woluminów
- literatura dla dzieci                            19 849   woluminów
- czasopisma oprawne                               252   woluminów
- zbiory specjalne                                       2752   jednostek

Razem:                                                   93 549   woluminów

 

W 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 11 366 czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz 155 825 woluminów, w tym 146 588 książek i 8827 jednostek zbiorów multimedialnych. Na 100 mieszkańców liczba czytelników wynosiła 29 osób, a wypożyczeń ogółem 394 książek.
Na miejscu udostępniliśmy 6230 książek, 13 085 czasopism bieżących i 72 jednostki zbiorów specjalnych. Ogółem udzieliliśmy 26 677 informacji.

 

Informacja o zbiorach w 2015 r.
 

Książki:
- zakup  1 560      woluminy               na kwotę         39 450,84 zł
- dar          404      woluminów               na kwotę        6 040,00 zł
  razem:  1 964      książki                     na kwotę     45 490,84 zł

Multimedia:
- zakup      191      jednostek                  na kwotę          5 059,90 zł
- dar           157      jednostek                 na kwotę             734,00 zł
   razem:    348     jednostek                na kwotę          5 793,90 zł
 

 


Zalączniki:

Struktura zbiorów 2014.pdf
Struktura zbiorów 2013.pdf
Struktura zbiorów 2012.pdf
Struktura zbiorów 2011.pdf
Struktura zbiorów 2010.pdf
Struktura zbiorów 2009.pdf
Struktura zbiorów 2008.pdf
Struktura zbiorów 2007.pdf
Struktura zbiorów 2006.pdf
Struktura zbiorów 2005.pdf
Wyszukiwarka

Facebook

facebook