Usługi
 • Udostępnianie zbiorów
 • Wypożyczanie zbiorów
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu
 • Udostępnianie czasopism
 • Udostępnianie zbiorów specjalnych

             - Filmy
             - Muzyka
             - Audiobooki
             - Programy i wydawnictwa elektroniczne

 • Wypożyczenia między-biblioteczne
 • E-usługi

- Elektroniczny katalog zbiorów
- Internetowe konto czytelnika
- Elektroniczne zamawianie i rezerwacje książek
- Prolongata książek przez Internet
- Powiadamianie przez System o terminowym zwrocie książki/odbiorze zamówionej
   pozycji
- w.bibliotece.pl
- IBUK lIBRA
- FACEBOOK

 • Ksero
 • Bezpłatny dostęp do Internetu
 • Stanowiska dla osób z dysfunkcja wzroku
 • Organizowanie imprez czytelniczych

Szczegółowe informacje dotyczace usług bibliotecznych można uzyskać od bibliotekarzy we wszystkich agendach bibliotek.
 

Wyszukiwarka

Facebook

facebook