Ogólnopolska akcja Tydzień Biebliotek "Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece!"
W dniu od 8 do 15 maja br. obchodzony był po raz trzeci w całej Polsce „Tydzień Bibliotek” mający na celu promocję bibliotek publicznych w ich środowiskach lokalnych. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Nie wiesz? – zapytaj w bibliotece”. Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu po raz kolejny przyłączyła się do tej ogólnopolskiej akcji organizując szereg imprez dla czytelników i całego środowiska oświatowego. W ramach obchodów „tygodnia” wzięło udział 1730 uczestników z wszystkich typów szkół i przedszkoli terenu miasta oraz powiatu. Ogółem zorganizowano ponad 50 różnorodnych imprez, między innymi lekcje biblioteczne. Lekcje cieszyły się dużą popularnością i miały szeroki zakres tematyczny (książki, czasopisma, bibliografie, katalogi tradycyjne i elektroniczne, Internet), a młodzież miała możliwość poznać bibliotekę jako źródło informacji i wiedzy. Dużo ciekawych imprez odbyło się w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, który miały zachęcić do czytania szczególną grupę czytelników, jaką są najmłodsze dzieci. Wśród nich można wymienić liczne konkursy np. „pięknego czytania”, plastyczne, recytatorskie oraz lekcje biblioteczne. We wszystkich spotkaniach wzięło udział 630 uczniów szkół podstawowych i dzieci z przedszkoli. Niezwykle atrakcyjne okazały się warsztaty literackie, które poprowadziła Elżbieta Wojnarowska, współczesna pisarka krakowska. Poświęcone one były twórczości poetyckiej Józefa Barana, wybitnego poety, laureata wielu prestiżowych nagród literackich. Warsztaty uświetnił recital poezji śpiewanej w wykonaniu Pani Elżbiety Wojnarowskiej. Spotkanie odbyło się w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia, a uczestniczyła w nim młodzież jarosławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W „Tygodniu Bibliotek” odbył się cykl spotkań z dr Anną Krogulską – autorką książek o Afryce. Zorganizowano je w Opactwie Sióstr Benedyktynek, w auli umożliwiającej projekcję filmów z podróży. Spotkania z autorką odbywały się codziennie i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Połączone one były ze zwiedzaniem zabytkowego Opactwa. Ogółem wzięło w nich udział 450 uczniów. „Tydzień Bibliotek” zakończył się spotkaniem podsumowującym działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy szkół, nauczyciele, bibliotekarze i młodzież szkolna. Spotkanie było okazją do zaprezentowania biblioteki, wymiany doświadczeń dotyczących współpracy naszej placówki ze szkołami. Z tej okazji młodzież zaprezentowała program poetycko-muzycznym i zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego na ilustrację do wierszy Ks. Jana Twardowskiego. Z okazji przypadającego w tym okresie Dnia Bibliotekarza z-ca Burmistrza Miasta Pan Bogdan Wołoszyn złożył wszystkim pracownikom biblioteki podziękowania za dotychczasową pracę, a także życzenia dalszych sukcesów w prowadzonej działalności.
Wyszukiwarka

Facebook

facebook