Kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom"
1 lutego 2007 roku na konferencji zorganizowanej przez Fundację ABCXXI i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu na temat: „Zdrowie emocjonalne dzieci i młodzieży” odbyło się podsumowanie kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” za 2006 rok. Celem akcji było uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego. Za aktywny udział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, życzliwość i wsparcie ubiegłorocznej kampanii dyplomy odebrały Elżbieta Tkacz – Dyrektor MBP w Jarosławiu oraz Elżbieta Kuchta – Kierownik Oddziału dla Dzieci MBP. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowanej przez MBP wzięło udział ok. 1000 czytelników w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Zorganizowano 60 spotkań głośnego czytania w Oddziale dla Dzieci. Spotkania odbyły się także w SP Sióstr Niepokalanek, SP Nr 4, 7 i 9 oraz w Przedszkolach Nr 9 i 10. Do głośnego czytania zaproszony został współczesny pisarz dla dzieci Andrzej Grabowski. Odbył się również konkurs plastyczny na temat „Poznajemy twórczość współczesnego pisarza Andrzeja Grabowskiego”. Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu również w 2007 r. włącza się do kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Rozpocznie się 2 kwietnia obchodami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Planowane są: Głośne czytanie w najciekawszych miejscach naszego miasta ze znanymi ludźmi, cykl spotkań w bibliotece, spotkanie integracyjne dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pt. „Czytanie zbliża”. Akcję zakończymy w czerwcu włączając się do Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (OTCD). Mamy nadzieję, że wszystkie te imprezy czytelnicze wpłyną na rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród naszych najmłodszych czytelników.
Wyszukiwarka

Facebook

facebook