Tydzien Bibliotek "Biblioteka mojego wieku"
Już po raz czwarty Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu bierze udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek , której celem jest promocja książki i biblioteki w środowisku lokalnym. W roku bieżącym Tydzień Bibliotek obchodzony jest pod hasłem BIBLIOTEKA MOJEGO WIEKU. Hasło to zobowiązuje do wskazania nowoczesnych możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych , dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorców. W związku z tym w bibliotece zorganizowanych zostanie szereg imprez literackich , kulturalnych i czytelniczych , które w sposób praktyczny wskażą zarówno tradycyjny jak i nowoczesny warsztat bibliotekarski. 07.05.07 To Dzień Otwarty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu dla wszystkich czytelników naszej palcówki. W tym dniu wszyscy zainteresowani , zarówno grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne , będą mogły zapoznać się z pracą działów biblioteki. Odbędą się też lekcje biblioteczne , pokazy multimedialne , spotkanie z czytelnikami we wszystkich agendach biblioteki. 8.05.07 Z okazji dnia Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu odbędzie się uroczyste spotkanie bibliotekarzy z przedstawicielami władz miasta i powiatu , nauczycielami i uczniami jarosławskich szkół. W trakcje spotkania zaprezentowana zostanie w formie multimedialnej działalność biblioteki , ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod wyszukiwania informacji. Odbędzie się też podsumowanie konkursu internetowego ,,Książka , którą warto przeczytać’’ i wręczenie nagród laureatom. Spotkanie uświetni znana współczesna pisarka Elżbieta Wojnarowska , która zaprezentuje swoją najnowszą powieść pt. ,,Okularnica’’. Zarząd koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Jarosławiu zorganizuje spotkanie przy kawie dla wszystkich pracowników biblioteki (obecnych i emerytowanych) z przedstawicielami władz miasta i środowiska oświatowego. Spotkanie poświęcone będzie współczesnym zagadnieniom zawodu bibliotekarza. 9.05.07 Otwarcie wystawy pokonkursowej i podsumowanie konkursu plastycznego ,,Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli’’. Laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. 10.05.07 Głośne czytanie , którego honorowym gościem będzie Burmistrz Miasta Jarosławia. Finał dwu-etapowego konkursu turniejowego ,,Dzieci z Bullerbyn’’. Laureatom wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. 11.05.07 Spotkanie członków Klubu Interesującej Książki na Filii nr.4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. ,,Jesteśmy już czytelnikami biblioteki’’ – lekcje biblioteczne na Filii nr.2 z sześciolatkami Miejskiego Przedszkola nr.12 w Jarosławiu. 12.05.07 Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu zakończy uroczyste podsumowanie obchodów tegorocznej akcji ph. ,,Biblioteka mojego wieku’’. Uroczystość uświetni spotkanie z pisarzami Zbigniewem Święchem i Andrzejem Grabowskim pt. ,,Magiczna podróż historyczno- literacka od A-Z’’ Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu będzie jednocześnie tygodniem amnestii dla czytelników, którzy nie oddali książek w terminie. W tygodniu tym czytelnicy będą zwolnieni z opłat za przetrzymywanie książek.
Wyszukiwarka

Facebook

facebook