RODO - informacja o ochronie danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka
  Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu, ul. Ks Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław, e-mail: iodo@mbp.jaroslaw.pl telefon (16) 621 55 77,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry jest Renata Ferek e-mail: biuro@ebiodo.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn.29 czerwca 1997 r. z późniejszymi zm., oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z późn.zm. Art.13.1.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 1. firmy wspierające obsługę informatyczną,
 2. podmioty działające na podstawie przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
 • Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do poprawiania i uzupełniania treści tych danych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 • Dane Pana/Pani będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (dane osobowe są udostępniane producentowi programu bibliotecznego SOWA2/SQL, wykorzystywanego do obsługi użytkowników) w tym również w formie profilowania.

 

Wyszukiwarka

Facebook

facebook