Zniszczenia wojenne w czasie I wojny światowej – lekcja biblioteczna
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 28 listopada w bibliotece odbyły się warsztaty historyczne zatytułowane „Zniszczenia wojenne w czasie I wojny światowej”. Zajęcia prowadziła Krystyna Kieferling – starszy kustosz Muzeum w Jarosławiu. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli barwną i bardzo ciekawą prezentację multimedialną o przedwojennym Jarosławiu i powiecie jarosławskim. Prezentacja zawierała również niepowtarzalne zdjęcia zabytków naszego miasta, które wraz z wybuchem I wojny światowej uległy zniszczeniu.

Działania wojenne prowadzone na terenie miasta i okolic oraz przemarsze wojsk niosły ze sobą ogromne i niepowetowane straty. Pani Krystyna Kieferling w sposób bardzo interesujący opowiedziała młodzieży o wojennych zniszczeniach naszego miasta. Swój wykład zakończyła słowami: „Nigdy więcej wojny”.

Była to niepowtarzalna lekcja historii, którą uczestnicy: uczniowie i nauczyciele I LO im. M. Kopernika oraz ZSSChiO w Jarosławiu zapamiętają na długo.


Organizatorzy spotkania:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu
Wyszukiwarka

Facebook

facebook