Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu

Kliknij, aby przełączać międzie dużym kontrastem strony

Przewodnik po serwisach www

ACADEMICA

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.
Link : https://academica.edu.pl/


E-KOLEKCJA CZASOPISM POLSKICH

Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.

Zasady współpracy przy realizacji projektu określa Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie dygitalizacji polskiej prasy i czasopism naukowych zawarte między obiema bibliotekami w dn. 8.01.2003 r.

Istota projektu polega na dygitalizacji kopii mikrofilmowych, a nie oryginałów czasopism. W momencie zawierania umowy takie rozwiązanie pozwalało na optymalne połączenie możliwości technicznych jakimi dysponował BUW, z możliwościami wykorzystania do tego celu zbioru mikrofilmów czasopism polskich, tworzonego w BN od ponad czterdziestu lat. W tym czasie zdołano skompletować i scalić na taśmie mikrofilmowej ok. 3500 tytułów czasopism, tworząc ciągi nie spotykane w oryginale w żadnej z polskich bibliotek. Ich dostępnosć jest wszakże ograniczona. Przekonwertowanie wybranych , najbardziej poszukiwanych tytułów na format cyfrowy eliminuje tę barierę, a w przypadku umieszczenia ich w Internecie pozwala na swobodny dostęp do treści czasopisma w każdej chwili i z każdego miejsca.
Link : http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html


PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa to największa biblioteka cyfrowa w woj. podkarpackim. PBC jest regionalną biblioteką cyfrową tworzoną przez kilkanaście instytucji z Podkarpacia, stanowiących Konsorcjum PBC. Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej są systematycznie powiększane o kolejne, poddawane digitalizacji zbiory. W zasobach repozytorium cyfrowego znajdują się różnorodne dokumenty pod względem formy wydawniczej: książki, czasopisma i gazety, dokumenty ulotne, broszury, kartografia, materiały graficzne, nuty i inne.

PBC rejestruje pozycje rękopiśmienne i drukowane. Przeważającą część stanowią publikacje starsze, w przypadku których wygasły już prawa autorskie majątkowe. W bibliotece cyfrowej znajdują się też teksty nowsze, których twórcy wyrazili zgodę na publikację dzieł w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej – są to przede wszystkim rozprawy doktorskie, wydawnictwa naukowe, czasopisma i fotografie.
Link : http://pbc.rzeszow.pl/


W BIBLIOTECE.PL

Portal w.bibliotece.pl jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Portal działa na wielu płaszczyznach przeznaczonych dla różnych grup użytkowników.

Celem portalu w.bibliotece.pl jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

Centralny katalog – Podstawę działania portalu w.bibliotece.pl stanowi Katalog Centralny zbiorów. Powstaje on automatycznie z opisów katalogowych wielu polskich bibliotek publicznych i naukowych uczestniczących w portalu. Katalog Centralny umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Dzięki podpowiedziom proponowanym przez system, proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie rezultatów. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby. Centralny katalog jest wzbogacany o treści dodane przez użytkowników portalu (recenzje, oceny, opinie, rekomendacje).
Link : https://w.bibliotece.pl/


WOLNE LEKTURY

Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się 5517 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach – HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem.

Dostępna jest bezpłatna aplikacja mobilna Wolne Lektury na system Android. Strona internetowa jest również dostosowana do używania na urządzeniach mobilnych.

Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.
Link : https://wolnelektury.pl/

Ikona telefonuZadzwoń Ikona email Napisz
Menu